Jednota slovenských matematikov a fyzikov (JSMF) je dobrovoľné a výberové občianske združenie učiteľov, vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti matematiky, fyziky a príbuzných vedných disciplín.
Archív
  Poslanie     Predsedníctvo     Členovia     Jubileá     História     Správy
 
PREDSEDNÍCTVO


Predsedníctvo

prof. RNDr. Jozef Fulier, CSc. (predseda pobočky), jfulier@ukf.sk


RNDr. Aba Teleki, PhD. (podpredseda pobočky a hospodár), ateleki@ukf.sk


Mgr. Boris Lacsný, PhD. (tajomník), blacsny@ukf.sk

Členovia

prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc., atirpakova@ukf.sk

RNDr. Monika Božiková, PhD., monika.bozikova@uniag.sk

doc. RNDr. Gabriela Lovászová, PhD., glovaszova@ukf.sk

Revízna komisia

doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD., gpavlovicova@ukf.sk

PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD., lvalovicova@ukf.sk

 
 

Letná škola počítačového modelovania

» všetky aktuality

JSMF a rozvoj matematiky a fyziky na Slovensku
Ocenenie práce pobočky NSK

» všetky galérie

 
© 2012 JSMF