Jednota slovenských matematikov a fyzikov (JSMF) je dobrovoľné a výberové občianske združenie učiteľov, vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti matematiky, fyziky a príbuzných vedných disciplín.
Archív
  Poslanie     Predsedníctvo     Členovia     Jubileá     História     Správy
 
JUBILEÁ

Pri príležitosti životného jubilea želáme našim členom ďalšie krásne dni života, aby sa im darilo v súkromnom živote, ako aj na poli vedeckom a pedagogickom, aby naša fyzikálna a matematická komunita ešte dlho cítila ich všestranné pôsobenie:

75-ročný:
Doc. RNDr. Juraj Dunca, CSc.

70-roční:
RNDr. Pavol Valent
Mgr. Mária Némethová

55-roční:
Doc. Ing. Svetozár Malinarič, CSc.
Doc. Ing. Ildikó Pšenáková, CSc.
Mgr. Alžbeta Černeková

50-roční:
Prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc.
RNDr. Marián Lorenc

 
 

Letná škola počítačového modelovania

» všetky aktuality

JSMF a rozvoj matematiky a fyziky na Slovensku
Ocenenie práce pobočky NSK

» všetky galérie

 
© 2012 JSMF