Jednota slovenských matematikov a fyzikov (JSMF) je dobrovoľné a výberové občianske združenie učiteľov, vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti matematiky, fyziky a príbuzných vedných disciplín.
Archív
  Poslanie     Predsedníctvo     Členovia     Jubileá     História     Správy
 
AKTUÁLNE

 
18.07.2017
Letná škola
Katedra fyziky, FPV, UKF v Nitre
Letná škola počítačového modelovania
Organizuje: JSMF pobočka Nitra

Pozvánka TU.
Letná škola počítačového modelovania - Jemný úvod od 3d grafiky až po simulácie
je zameraná na zoznámenie sa s prácou s 3d grafikov a základmi simulovania.
Behom kurzu si vytvorite svoje vlastné 3d modely a animácie v rámci 3d modelovania. V rámci simulácii sa voľnou formou naučíte simulovať jednoduché fyzikálne procesy. Tieto skúsenosti sa Vám určite zídu pokiaľ máte záujem o vysokoškolské štúdium na prírodovedných, či technických školách.

Letná škola sa uskutoční v termíne od 18.-21.07. 2017 na Katedre fyziky UKF v Nitre.
Registrovať sa môžete do 10.07.2017 !!!
Modelovať budeme denne od 08:00-16:00 s prestávkou na obed.

Na letnú školu môže byť prihlásených maximálne 20 študentov.
Pozvánku s prihlášku si môžete stiahnuť kliknutím na odkaz Pozvánka TU v hlavičke.
Prihlášku zašlite elektronicky mailom na adresu: blacsny@ukf.sk
a poštou na adresu:
Boris Lacsný
Katedra fyziky
FPV UKF v Nitre
Tr. A Hlinku č.1
94901 Nitra

 

Letná škola počítačového modelovania

» všetky aktuality

JSMF a rozvoj matematiky a fyziky na Slovensku
Ocenenie práce pobočky NSK

» všetky galérie

 
© 2012 JSMF