Jednota slovenských matematikov a fyzikov (JSMF) je dobrovoľné a výberové občianske združenie učiteľov, vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti matematiky, fyziky a príbuzných vedných disciplín.
Archív
  Poslanie     Predsedníctvo     Členovia     Jubileá     História     Správy
 
PUBLIKÁCIE

 
Obzory matematiky, fyziky a informatiky
Jan Gunčaga (ed.) et Aba Teleki (ed.)

, r.v.:2012
Iné
1335-4981

Vydal: JSMF et. MÚ SAV et. FPV UKF v Nitre
Časopis pre teóriu a praktické otázky vyučovania matematiky, fyziky a informatiky na základných a stredných školách. Podrobnejšie informácie:
doc. PaedDr. Jan Gunčaga, PhD. - redaktor pre matematickú a informatickú časť
jan.guncaga@ku.sk
RNDr. Aba Teleki, PhD. - redaktor pre fyzikálnu časť
ateleki@ukf.sk
Prehľad ročníkov na adrese: http://www.omfi.ukf.sk/
 

Letná škola počítačového modelovania

» všetky aktuality

JSMF a rozvoj matematiky a fyziky na Slovensku
Ocenenie práce pobočky NSK

» všetky galérie

 
© 2012 JSMF