Jednota slovenských matematikov a fyzikov (JSMF) je dobrovoľné a výberové občianske združenie učiteľov, vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti matematiky, fyziky a príbuzných vedných disciplín.
Archív
  Poslanie     Predsedníctvo     Členovia     Jubileá     História     Správy
 
PODUJATIA

 
28.2.2013
seminár_cyklus prednášok z francúzskej školy didaktiky matematiky
KM FPV UKF v Nitre, miestnosť THC 212, 13.00-14.30 hod.
Klub P. Bartoša
Organizuje: JSMF - pobočka Nitra0
Cyklus odborných prednášok z francúzskej školy didaktiky matematiky (s dôrazom na teóriu didaktických situácií G. Brousseaua a jeho žiakov) pod vedením doc. RNDr. Ivana Trenčanského, PhD. určený najmä odborníkom a výskumníkom v oblasti teórie vyučovania matematiky a doktorandom. Odbornú garanciu nad seminárom prevzali prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc. a prof. RNDr. Jozef Fulier, CSc. Organizačne zabezpečuje KM FPV UKF v Nitre.

8.11.2012
cena ministra školstva
Bratislava, Incheba EXPO
Cena ministra pre podpredsedu pobočky
Organizuje: .0
Dňa 8. novembra 2012 prevezme podpredseda pobočky JSMF v Nitre, p. prof. RNDr. O. Šedivý, CSc. na slávnostnom galavečere v Inchebe Bratislava Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za vedu a techniku, ktorá mu bola udelená v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky. V mene všetkých členov pobočky srdečne blahoželáme.

22.10.2012
prevziatie ocenenia
Koncertná sála Župného domu v Nitre
Ocenenie práce Pobočky Nitra - JSMF
Organizuje: .0
Nitrianskej pobočke JSMF, vedeckej spoločnosti pri SAV, bolo udelené ocenenie Nitrianskeho samosprávneho kraja. Odovzdanie Zlatej plakety NSK a Pamätného listu predsedu NSK sa uskutočnilo dňa 22. októbra 2012 v Koncertnej sále Župného domu v Nitre na slávnostnom zasadnutí Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja. Na zasadnutí prevzal tieto ocenenia predseda pobočky prof. Ing. RNDr. Daniel Kluvanec, CSc. na základe pozvania p. doc. Ing. Milana Belicu, PhD., predsedu NSK.

 

Letná škola počítačového modelovania

» všetky aktuality

JSMF a rozvoj matematiky a fyziky na Slovensku
Ocenenie práce pobočky NSK

» všetky galérie

 
© 2012 JSMF